Nabídka služeb

Společnost ADVANCIA nabízí zprostředkovatelské a sjednatelské služby v oblasti pojištění založené na vysoké odborné znalosti pojišťovacího prostředí České republiky. Tento přístup umožňuje kvalifikovanost zaměstnanců, praktickou vědomost o způsobu práce pojišťoven, zkušenosti a znalosti pojistných potřeb klientů a vědomost, která rizika lze řešit pojištěním.

 
Provádíme:
 
• rozbor rizik se zpracováním rizikové zprávy pro poptávku pojištění
• návrh pojistného programu pro klienta
• získání nabídek od pojišťoven a pomoc při výběru optimálního pojištění
• vyhodnocení rizik a příprava pojistné smlouvy
• správu pojištění, kontrolu a vyhodnocení platebního styku
• součinnost při řešení případné škody
• průběžnou inovaci pojistného programu v souladu s potřebami klienta

 

Zajišťujeme veškerou pojistnou problematiku, která se týká:

 

•  podnikatelské činnosti klienta
•  pojistných potřeb managementu společnosti
•  pojistných potřeb zaměstnanců společnosti
•  pojistných potřeb partnerů a spolupracujících organizací s klientem

Jak v oblasti neživotního pojištění (majetek, technická rizika, odpovědnost), tak i pro oblast životního a úrazového pojištění.

Přidaná hodnota našich služeb = výhody našich klientů

Provádíme pojistně technické audity stávajícího pojištění našich potenciálních klientů na základě kterých:

Dokážeme si říci na pojišťovně jak by mělo vypadat pojišťované riziko co do obsahu i ceny pojištění


Podmínky pojištění jsou pro klienta optimální:

 
•  z hlediska ceny i rozsahu krytí
•  způsobem zpracování návrhu a stanovení optimálního pojistného programu pro konkrétního klienta, dle činnosti s ohledem na:
  -- velikost firmy podnikatele
  -- finančních možností
• projednáním (vyjednáním) optimálního pojistného krytí s pojišťovnami
• výběrem nejvhodnějšího pojistitele (pojišťovny)
 

Provize makléře je placena pojišťovnou:

 

•  provizi makléře platí pojišťovna z položek zprostředkovatelských nákladů
•  náklady neplatí klient nad rámec pojišťovací služby